กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ หลายอัตรา ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  6 อัตรา
มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมหิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและ
การธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือการบริหารธุรกิจ

2) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  1 อัตรา
มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิช๊าชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้
ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและ
การธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการทั่วไป หรือการบริหารธุรกิจ

3) ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ  1 อัตรา
มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทาง นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การโฆษณา

4) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  1 อัตรา
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

5) ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ  1 อัตรา
มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
นิติศาสตร์

6) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 3อัตรา
มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
หรือทาง การวัดผลการศึกษา วัดผลและประเมินผลการศึกษา วิจัยและประเมินผลการศึกษา วิจัยและสถิติ
การศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว

การรับสมัคร
รับสมัครทางไปรษณีย์ต่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 11 – 29 มีนาคม 2562

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง  กำหนดการ คุณสมบัติ จังหวัดที่เปิดรับ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]
[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 24000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!