สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงาน หลายอัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต


 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (อัพเดท 11 /04/2567)

 

 


 • Modern Trade Services Manager 1 บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด
 • Purchasing Manager 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • พนักงานคลังสินค้า 1 บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่บุคคล 1 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
 • ผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจ (การตลาด) 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบขาย 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • เจ้าหน้าที่สื่อสารภายในองค์กร (หน่วยงานวิศวกรรม) 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • วิศวกรเพิ่มผลผลิต 1 บริษัท บุญรอดเอเชียเบเวอเรช จำกัด
 • วิศวกรทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • วิศวกรสายการบรรจุ 1 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
 • วิศวกรโยธา 1 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
 • วิศวกรอุตสาหการ 2 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
 • HR Officer (sourcing) 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ขาย ช่องทาง Special Channel 1 บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
 • พนักงานคลังสินค้า 1 บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
 • Accounting & Financial Officer (สัญญาจ้าง) 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • ช่างไฟฟ้า 3 บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
 • Fulilment Service Supervisor -Lead Agent 1 บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด
 • Call Service Officer ( สัญญา 11 เดือน) 5 บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด
 • เจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาช่องทาง ON PREMISE 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • ผู้จัดการเขตขายผลิตภัณฑ์ไวน์-วิสกี้ 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • Software Developer (SAP ABAPer) 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานเครือข่ายสิงห์อาสา 1 บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
 • ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม-ซ่อมบำรุง 1 บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด
 • หัวหน้าหน่วยผลิตเบียร์ (Yeast House) 2 บริษัท สิงห์ เบเวอเรช จำกัด
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจจัดจำหน่าย 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • Trade Marketing Supervisor (TT) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพงาน-เทคนิค 1 บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
 • เจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ใหม่ (ไวน์-วิสกี้) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • วิศกรการบรรจุ 1 บริษัท วังน้อยเบเวอเรช จำกัด
 • Modern Trade Services Supervisor 1 บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด
 • พนักงานขายเงินสด สาขาเพชรบูรณ์ (Cash Van Sales) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • Fulfilment Service Supervisor(Telesales) 1 บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด
 • พนักงานขายเงินสดสาขา พิษณุโลก (Cash Van Sales) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • เจ้าหน้าที่บริหาร (Promoter,ช่องทาง On premise) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบขาย 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • Fulfilment Service Officer (Telesales) 5 บริษัท บุญรอดซัพพลายเชน จำกัด
 • พนักงานขายเงินสดสาขาศรีสะเกษ (Cash Van Sales) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • พนักงานขายเงินสดสาขาอ่างทอง (Cash Van Sales) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 • พนักงานขายเงินสดสาขาสระแก้ว (Cash Van Sales) 1 บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!