BTS บีทีเอส เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 150 อัตรา ขึ้นไป หลายตำแหน่ง ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

BTS บีทีเอส เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ

Read more
error: Content is protected !!