BTS บีทีเอส เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บีทีเอส BTS เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานกลาง
 • วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี
 • มีความรู้เรื่องการประกันภัยรถยนต์
 • มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
 • มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี

 • Software Quality Assurance Analyst
 • Bachelor’s degree in Computer related fields.
  At least 1 years’ experience in software development, software testing, software quality assurance analysis
 • or graduated in Master Degree of computer related fields.
 • Computer Language (e.g. VB, VB .Net, ASP.NET, HTML, SQL Language).
 • Good understanding of Software Development Methodology and Software Quality Assurance.

 • System Administration Maintenance Engineer
 • Bachelor’s degree in Computer Engineering, Computer Science or related field.
 • Required Technical/Functional Knowledge & Skills.
 • Software Development, LAN architecture, Network System Interface technologies.
 • Operating System (UNIX) Solaris and Linux and Windows Server 2003 /2012 R2 AdministrationDELL/HP Server Administration.
 • CTC/SCADA System, Micro SCADA ProSys 600. EBI Screen 2000, and RTU 560.
 • Operation procedures. Maintenance system. All Safety Knowledge related to working areas.
 • Supervisory skills, Human skill,Conceptual skill.
 • Good command of both spoken and written English.
 • Good command of computer skills, including MS Office Applications.
 • Required Technical/Functional Knowledge & Skills.

 • Compensation and Benefit Section Manager
 • Bachelor’s degree in Personnel Management, Social Science or related fields.
 • At least 10 years’ experience in Human Resources management with 3 years’ in Sepervisor levels.
 • Salary Structure, Compensation Management, Tax, Labour law, Analytical, Problem-Solving, Strong Interpersonal and Communication Skills.
 • Responsible for a variety of duties related to the administration of wage and salary, compensation and benefits.
 • Maintains accurate employee records pertaining to compensation and benefits, as well as attendance.

 • Welfare Division Manager
 • Bachelor’s degree in Personnel Management, Social Science or related fields.
 • At least 7 years’ experience in Human Resources management with 3 years’ in managerial levels.
 • Customer Oriented, Good Negotiation, Interpersonal Skills and Analytical Skills, Labour Law,Social Welfare
 • Ensures efficient administration of employees welfare programs (Life & Health Insurance,Social Security, Uniform, Medicine and First Aid kit support, etc.).
 • Compiles and analyses information to improve welfare services for employees.
 • Organizes and coordinates Health campaign to promote good health among employees.

 • Mechanical Engineer
 • Bachelor’sdegree of Mechanical Engineering or equivalent.
 • 1-5 years work experience in related field.
 • Strong technical and analytical skills.
 • Good interpersonal, communication and presentation skills.
 • Good command of written and spoken English.
 • computer literacy in Microsoft Office Suite.

 • Programmer / Analyst
 • Bachelor’s degree in Computer Science, Computer Engineering, Electrical Engineering, Mathematics ,Statistics, Physics.
 • At Least 1 year experience in programming, applications development or system analysis.
 • Computer skills(e.g. ASP.Net,HTML,HTML5,Photoshop,SQL Language).

 • เจ้าหน้าที่สถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง – สายสีเขียว )
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความอดทน และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ (โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้)
 • สามารถไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีต่างๆ ได้ (โดยบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดให้)โปรดแนบรูปถ่ายปัจจุบัน

 • IT Technical Support Officer (สายสีชมพู)
 • Up to 1 years’ experience
 • Analyzes and evaluates hardware and software problems on client PCs and peripherals.
 • Performs routine troubleshooting and repair on all client PCs and peripherals.
 • Install PCs and peripherals for users.
 • Install all software on client PCs.
 • Manage and connect client PCs and peripherals to network with secured privilege.
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีชมพู (มีนบุรี)

 • ช่างซ่อมบำรุงอิเล็คทรอนิกส์
 • วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. สาขา ช่างอิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้า แมคคาทรอนิคส์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ผ่านงาน
 • ด้านซ่อมบำรุงที่เกี่ยวข้องจะได้รับพิจารณา.
 • มีความสนใจงานด้านซ่อมบำรุงระบบ อุปกรณ์ ไฟฟ้า,อิเล็คทรอนิกส์ และแมคคาทรอนิกส์
 • สามารถทำปฎิบัติงานเป็นกะหรือนอกเหนือจากตารางเวลาที่กำหนดของวันหยุดปกติได้

 • วิศวกรซ่อมบำรุงอิเล็คทรอนิกส์
 • Bachelor´s degree in Electronic, Electrical, Computer or Mechatronic Engineering, related fields or Relevant work experience may be considered.
 • Interested in Maintenance work, including design, repairing electronic and Mechatronic equipment.
 • Ability and willingness to work rotating on-call shifts, weekends and holidays of assigned work schedule.

 • เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( สายสีเหลือง )
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ด้านคลังสินค้า หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถทำงานเป็นกะได้
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีวินัยสูง จิตใจมั่นคง และอดทนต่อภาวะกดดันได้ดี
 • ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าโมโนเรล สายสีเหลือง

 • นายสถานี ( สายสีชมพู – สายสีเหลือง )
 • เพศชาย / หญิง อายุ 28 -40 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะความเป็นผู้นำ มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติดี และมีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน

 • Civil Engineer
 • Bachelor’s degree of Civil Engineering or equivalent.
 • 1-5 years work experience in related field.
 • Strong technical and analytical skills.
 •  Good interpersonal, communication and presentation skills0
 •  Good command of written and spoken English.
 • Computer literacy in Microsoft Office Suite.

 • ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
 • อายุ 25-40ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. สาขา โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • ประสบการณ์ทำงานมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี (ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงานหรือระบบขนส่งมวลชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความซื่อสัตย์, รักในงานบริการ, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ขยัน, มีความรับผิดชอบ
 • ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์

 • Maintenance Foreman
 • เพศชาย อายุ 27-40 ปี
 • ปวส. หรือสูงกว่า สาขา โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงอย่างน้อย 5 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 • สมัครได้ที่ https://www.bts.co.th/career/career-position.html
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็บไซต์ รับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!