เตรียมเปิดรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2565 จำนวน 2,402 อัตรา (คลิกดูรายละเอียด)

เตรียมเปิดรับสมัคร พนักงานราชการเฉพาะกิจ 2565 จำนวน 2,402 อัตรา

Read more

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 7 – 14 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 7 – 14 ธันวาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 45 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด เปิดรับสมัคร 5 – 27 สิงหาคม 2564

Read more

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้าง 53 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร ตั้งแต่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

แม็คโคร Makro เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

แม็คโคร Makro เปิดรั

Read more

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 9 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 8 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!