กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 7 – 14 ธันวาคม 2564

 • ตำแหน่ง : พนักงานการเงินและการบัญชี
 • กรมการเงินทหาร
 • ประเภท : บริการ

 • จำนวน : 1 ตำแหน่ง
 • 3 อัตรา

 • ระดับการศึกษา 
 • – ม.6
 • – ปวช.
 • – ปวส.
 • มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

 • การรับสมัคร
 • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง
 • ตั้งแต่วันที่ 7  –  16  ธันวาคม 2564
 • เวลา 08.30 – 15.30 ณ กองกลาง กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (แจ้งวัฒนะ)
 • โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๕ ๖๐๐๔ หรือโทรศัพท์สื่อสารทหาร ๕๗๒๓๓๐๗ ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เว้น วันหยุดราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ ต่อ
กดตรงนี้ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!