การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน จำนวน 93 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่าน หลายตำแหน่ง จำนวนมาก ไม่จำกัดวุฒิ / ปวช. / ปวส. / ปริญญาตรี เดือน ตุลาคม 2562 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

ธ.ก.ส เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ปริญญาตรี (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

ธ.ก.ส เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง วุฒิ ปริญญาตรี (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!