• ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับการจ้างเหมาบริการของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
 • จำนวน 5 อัตรา ดังนี้
 • 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
 • 2. ตำแหน่ง พนักงานรักษาสถานที่ จำนวน 1 อัตรา
 • 3. ตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 • 4. ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป(แม่บ้าน) จำนวน 1 อัตรา
 • 5. ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป (ภารโรง) จำนวน 1 อัตรา

 • ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่ สนง.เกษตรจังหวัดน่าน ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 13-22 กันยายน 2666
 • (ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด)


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇ • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!