กรมการสัตว์ทหารบก เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 50 อัตรา ม.6 ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  กรมการสัตว์ทห

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15000 ตั้งแต่ วันที่ 13 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SC

Read more

สถาบันราชานุกูล เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3/ม.6/ปวช.ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 24 – 31 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันราชานุกูล เปิด

Read more

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 25000 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับสมัครพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา / เงินเดือน 25000 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มกราคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

Read more

ธนาคารกรุงไทย เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ม.3 /ม.6 /ปวช. /ป.ตรี ทุกสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกรุงไทย เปิดรั

Read more

ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (PTT EP) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (PTT EP) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การบริหารส่วนจัง

Read more

กองทัพอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ จำนวน 505 อัตรา ม.6/ปวช. ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 1 – 31 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทัพอากาศ เปิดรับส

Read more

กองทุนประกันวินาศภัย เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 14 – 21 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองทุนประกันวินาศภัย

Read more
error: Content is protected !!