• รายละเอียดการรับสมัคร

 • ประกาศสถาบันพระปกเกล้า
 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานปฏิบัติการวิชาชีพ
 • และปฏิบัติการทั่วไปสถาบันพระปกเกล้า
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2566 (รับสมัครออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง)

 • ตำแหน่งที่เปิดรับและรายละเอียดการสมัคร
 • ประกาศรับสมัคร ดาวน์โหลด
 • ตำแหน่งงานที่เปิดรับ จำนวน 10 ตำแหน่ง รวม 20 อัตรา ดังนี้
 • 1. พนักงานฝึกอบรมและบริหารโครงการ จำนวน 4 อัตรา
 • 2. พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
 • 3. พนักงานภัณฑารักษ์ จำนวน 1 อัตรา
 • 4. พนักงานบัญชี จำนวน 3 อัตรา
 • 5. พนักงานการเงินและงบประมาณ จำนวน 2 อัตรา
 • 6. พนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
 • 7. พนักงานบริหารงานบุคคล จำนวน 2 อัตรา
 • 8. นิติกรและธรรมาภิบาลองค์กร จำนวน 1 อัตรา
 • 9. พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
 • 10. พนักงานบรรณารักษ์และสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 18 สิงหาคม 2566 (รับสมัครออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง)

 • อัตราเงินเดือน
 • ปริญญาตรี 19,500 บาท
 • ปริญญาโท 22,750 บาท
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
 • ส่วนบริหารงานบุคคล สถาบันพระปกเกล้า
 • โทรศัพท์ 02-141-9757 และ 02-141-9642
 • e-mail : [email protected]


กดเพื่อดูรายละเอียด ใบสมัคร ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร  ต่อ
กดตรงนี้


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 Back To Top
error: Content is protected !!