เปิดสอบกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 529 อัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร 31 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2566 (คลิกดูรายละเอียด)

เปิดสอบกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2566 สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 529 อัตรา ปวช. ปวส. ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ สมัคร 31 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2566


 • ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566
 • ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน กก.) จะดำเนินการ สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

 • ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
 • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 21 ตำแหน่ง อัตราว่างจำนวน 474 อัตรา
 • ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 11 ตำแหน่ง อัตราว่างจำนวน  55 อัตรา


 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
 • หรือการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566


 • วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม – 13 กุมภาพันธ์ 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
 • ที่เว็บไซต์ http://ksb.bangkok.go.th หัวข้อ “รับสมัคร สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2566
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้
Booking.com
ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

error: Content is protected !!