โรงพยาบาลประสาท เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัคร บัดนี้ ถึง 11 สิงหาคม 2566


  • ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ


  • ประกาศกรมการแพทย์
  • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท
  • พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
  • โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่


  • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!