สำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวท./ปวส. ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 12,650 บาท ตั้งแต่ วันที่ 21 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน
 • จำนวน 10 อัตรา
 • เงินเดือน 10,840 – 12,650 บาท

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • เป็นผู้ได้รับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

 • ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.nso.go.th
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2565

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]


 • การรับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต http://job.nso.go.th
 • ตั้งแต่ วันที่ 21 มกราคม – 16 กุมภาพันธ์ 2565

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


 

error: Content is protected !!