Latest:
งานนิคมงานบริษัทงานบริษัท 2567งานรัฐวิสาหกิจงานรัฐวิสาหกิจ 2567งานลำปางลำปางสมัครงานรัฐวิสาหกิจ 2567สมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดสอบงานรัฐวิสาหกิจ 2567หางานบริษัทหางานบริษัท 2567หางานปวสหางานรัฐวิสาหกิจหางานรัฐวิสาหกิจ 2567

ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครงาน ระดับ ปวส. หลายอัตรา หลายตำแหน่ง จำนวนมาก หลายจังหวัด / สมัคร online 2 -13 ตุลาคม 2566

ปูนซีเมนต์ไทย (SCG) เปิดรับสมัครงาน ระดับ ปวส. หลายอัตรา หลายตำแหน่ง จำนวนมาก หลายจังหวัด / สมัคร online 2 -13 ตุลาคม 2566


  • ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง SCG ของเครือซิเมนต์ไทย

  • เปิดรับสมัครพนักงานระดับ ปวส.

  • พนักงานผลิต

  • ช่างซ่อมบำรุง

  • ช่างไฟฟ้า


  • รับสมัครออนไลน์  2-13 ต.ค. 2566

  •  ไม่รับผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีแล้ว  • ที่มา และ รายละเอียด  คุณสมบัติ สาขาที่เปิดรับ หลักฐานการสมัคร ∇

  • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!