โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เชียงราย รับสมัครงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา สมัคร 16 ตุลาคม – 24 ตุลาคม 2566


 • ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา ดังนี้
 • ตำแหน่ง ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง ครูสอนวิชาภาษาญี่ปุ่น โปรแกรมนานาชาติ (International Program) จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานห้องปฏิบัติการ ห้อง SEAR จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง พนักงานห้องสมุด จำนวน 1 อัตรา
 • ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 2 อัตรา

 • รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 24 ตุลาคม 2566
 • เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
 • ณ ห้องฝ่ายอำนวยการ อาคาร 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เอกสารการรับสมัคร การคัดเลือก หรือรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
 • ตามเอกสารแนบท้ายนี้ หมายเลขโทรศัพท์ 053711018 ต่อ งานบุคคล 100


 • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

 • ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 error: Content is protected !!