fbpx

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการปกครอง จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 7,255 อัตรา ทุกตำบลทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 7255 อัตรา ทุกตำบลทั่วประเทศ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (มี ป.ตรี ทุกสาขา) หลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขาและอื่นๆ หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการพัฒนาสังคม

Read more

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 25 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลศูนย์การแพท

Read more

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการสตรีและสถาบ

Read more

เทศบาลเมือง/ตำบล หลายจังหวัด เปิดรับพนักงานจ้างหลายอัตรา (รายละเอียดแต่ล่ะจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลเมือง/ตำบล หลา

Read more

อบจ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงาน 73 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 – 31 กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบจ.เชียงราย รับสมัค

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สพป.เชียงราย เขต 1 เ

Read more

เทศบาลนครเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 – 9 พฤษภาคม 2561

เทศบาลนครเชียงราย รั

Read more
error: Content is protected !!