สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่งปวช. ปวส. / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 2 – 8 กรกฎาคม 2567

สำนักงานทางหลวงที่ 2 แพร่  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 1 – 5 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สมัคร บัดนี้ – 30 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สมัคร บัดนี้ – 30 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 127 อัตรา ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ + / บรรจุทั่วประเทศ / สมัคร 5 – 26 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 177 อัตรา ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ + / บรรจุทั่วประเทศ / สมัคร 22 พฤศจิกายน – 7 ธันวาคม 2566

สำนักงานประจำศาลจังหวัดเทิง รับสมัครงาน ปวช. และ ปวส. / เงินเดือน 14070 / ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มีนาคม 2567

สำนักงานประจำศาลจังหวัดเทิง รับสมัครงาน ปวช. และ ปวส. / […]

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 10 มีนาคม 2567

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 10 มีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับสมัครงาน / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 17500 / ตั้งแต่บัดนี้ – 16 เมษายน 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย รับสมัครพนักงาน ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 15000 / ตั้งแต่บัดนี้ – 13 มีนาคม 2567

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.พ. / ตั้งแต่ 8 – 14 มีนาคม 2567

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก.พ. / ตั้งแต่ 8 – 14 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 4 – 8 มีนาคม 2567

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร 4 – 8 มีนาคม 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี  / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / สมัคร 19 – 23 ก.พ. 2567

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือก […]

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่ 18 – 22 ธันวาคม 2566

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัครงาน เจ้าหน้าที่ปกครอง ตั้งแต่ 18 – 22 ธันวาคม 2566

Back To Top
error: Content is protected !!