fbpx

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 25 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลศูนย์การแพท

Read more

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 13 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมกิจการสตรีและสถาบ

Read more

เทศบาลเมือง/ตำบล หลายจังหวัด เปิดรับพนักงานจ้างหลายอัตรา (รายละเอียดแต่ล่ะจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลเมือง/ตำบล หลา

Read more

อบจ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงาน 73 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 – 31 กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบจ.เชียงราย รับสมัค

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เปิดรับสมัรบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 25 – 29 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดรับสมัครพนักงานจ้างชั่วคราว จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-7 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สพป.เชียงราย เขต 1 เ

Read more

เทศบาลนครเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 1 – 9 พฤษภาคม 2561

เทศบาลนครเชียงราย รั

Read more

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมการป

Read more

เทศบาลตำบลดอยฮาง เชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลตำบลดอยฮาง เชี

Read more

ศสพ.จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 – 23 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน

Read more
error: Content is protected !!