มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย 127 อัตรา ป.ตรี ไม่จำกัดสาขา และ อื่นๆ + / บรรจุทั่วประเทศ / สมัคร 5 – 26 มีนาคม 2567 • ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวน 127 อัตรา

 • ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 7  อัตรา
 • ประเภทคณาจารย์ลูกจ้าง จำนวน 64 อัตรา
 • ประเภทเจ้าหน้าที่ประจำ จำนวน 4 อัตรา
 • ประเภทเจ้าหน้าที่ลูกจ้าง จำนวน 51 อัตรา

 • รับสมัครสอบ 5 ถึง 26 มีนาคม 2567  สิ้นสุดการรับสมัครเวลา 17.00 น.
 • ยื่นใบสมัคร online ที่ URL https://hr.mcu.ac.th/HRIS/RecruitMCU/ApplicantLogIn.aspx หรือ QR Code

 • ติดต่อขอทราบรายละเอียดที่
 • กลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
 • ห้อง 102 ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • ตำบลลำไทร อำเภอ  วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร. (๐๓๕) ๒๔๘-๐๐๐ ต่อ ๘๘๐๔


 • ดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Back To Top
error: Content is protected !!