• สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย รับสมัครงาน ป.ตรี ทุกสาขา / เงินเดือน 15000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครบัดนี้ – 10 มีนาคม 2567

  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งลูกจ้างโครงการเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร
  • จำนวน 1 อัตรา
  • มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
  • มีความสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับงานเช่น Microsoft Word , Microsoft Excel , Microsoft Power Point
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความอุตสาหะ ความรับผิดชอบสูง
  • มีสมรรถภาพในการปฏิบัติงานได้ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้

  • วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
  • ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอใบสมัครและกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัด เชียงราย ชั้น ๑ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 5 – 10  มีนาคม 2567 ไม่เว้นวันหยุดราชการ


  • รายละเอียดฉบับเต็ม ∇

 

 


  • ที่มาทางทวิตเตอร์ได้ที่
error: Content is protected !!