ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสมัครงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หลายตำแหน่ง จำนวนมาก วุฒิ ป.6 ม.3 ปวช. ปวส. และ ป.ตรี / ตั้งแต่ 3 – 5 ก.ค. 2567 เวลา 09.00-15.00 น.

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสมัครงานในท่าอากาศยานสุวรรณภูม […]

สำนักงานศาลปกครอง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัครทาง online  12 – 26 มิถุนายน 2567

สำนักงานศาลปกครอง เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเ […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครงาน / หลายตำแหน่ง / มัธยม ปวช. ปวส. ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 20 – 27 พ.ค. 2567

กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ส่วนกลาง) / หลายตำแหน่ง / ปวช. ปวส. ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / ตั้งแต่ 3 – 10 เมษายน 2567

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  – 19 เมษายน 2567 

โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง / เงินเดือน 18000 / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร  – 19 เมษายน 2567 

โรงพยาบาลแพร่ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน 5 อัตรา / ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 12 – 16 ก.พ. 2567

โรงพยาบาลแพร่ บสมัครบุคคลเป็นพนักงาน 5 อัตรา / ม.ต้น ม.ปลาย ป.ตรี / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 12 – 16 ก.พ. 2567

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 สมัคร 16 – 27 ก.พ. 2567

ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 สมัคร 16 – 27 ก.พ. 2567

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 12 อัตรา / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / สมัคร 22 – 30 พ.ย. 2566

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน 12 อัตรา / ปวส. และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / สมัคร 22 – 30 พ.ย. 2566

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 20  พฤศจิกายน – 1  ธันวาคม 2566

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 18000 / ตั้งแต่ 20  พฤศจิกายน – 1  ธันวาคม 2566

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง รวม 6 อัตรา สมัคร 28 สิงหาคม – 15 กันยายน 2566

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงาน จำนว […]

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง / ป.ตรี หลายสาขา / สมัครทางอินเตอร์เน็ต (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา / ป.ตรี หลายสาขา / สมัครทางอินเตอร์เน็ต (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Back To Top
error: Content is protected !!