fbpx

ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช/ปวส/ป.ตรี เทศบาลเมือง/ตำบล หลายจังหวัด เปิดรับพนักงานจ้างหลายอัตรา (รายละเอียดแต่ล่ะจังหวัดกดเข้าไปอ่าน)

ไม่จำกัดวุฒิ/ปวช/ปวส

Read more

กสท โทรคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ป.โท / ป.ตรี / ปวส. หลายอัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กสท โทรคมนาคม เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ป.โท / ป.ตรี / ปวส. หลายอัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ตั้งแต่ 24 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สพป และ สพม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการและลูกจ้างเหมาบริการ หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สพป และ สพม เปิดรับส

Read more

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

เปิดสอบราชการหลายอัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

เปิดสอบราชการหลายอัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท ประจำเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563

Read more

สำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักคณะกรรมการส่งเส

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ หลายอัตรา ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงพ

Read more

องค์การเภสัชกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานและลูกจ้าง ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท จำนวน 119 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การเภสัชกรรม เปิ

Read more

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานกิจการยุติธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 19,500 บาท วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หลายอัตรา ปวช / ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง หลายอัตรา ปวช / ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563 (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!