fbpx

CP ALL และ บริษัทในเครือ เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา จบใหม่ จำนวน 28,000 อัตรา วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

CP ALL และ บริษัทในเครือ เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา จบใหม่ จำนวน 28,000 อัตรา วันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 20 – 22 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา หลายอัตรา เปิดรับสมัคร 20 – 22 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 9 – 16 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปวช. / ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และ อื่นๆ ตั้งแต่ 9 – 16 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ต่ำกว่า ปวช. / ปวช./ ป.ตรี หลายอัตรา บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ต่ำกว่า ปวช. / ปวช./ ป.ตรี หลายอัตรา บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการ ต่ำกว่า ปวช. / ปวช./ ป.ตรี หลายอัตรา บัดนี้ ถึง 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 19 – 29 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 19 – 29 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)กรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ป.ตรี ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 19 – 29 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ป.ตรี หลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 6 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

Read more

ไทยออยล์ Thai oil เตรียมจ้างงานกว่า 20,000 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ 237 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนักการตลาดรุ่นใหม่ 237 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ

Read more

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่ 16 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานขนส่งจังหวัดนนทบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่ 16 – 30 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา บัดนี้ – 12 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา บัดนี้ – 12 ตุลาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!