fbpx

กองบัญชาการกองทัพไทย รับสมัครบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ประจำปี 2564 ตั้งแต่ วันที่ 11 มกราคม – 10 กุมภาพันธุ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กองบัญชาการกองทัพไทย

Read more

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 22,750 บาท ตั้งแต่ วันที่ 18 – 22 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมวิทยาศาสตร์การแพท

Read more

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 26 อัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาสังคมและสวัส

Read more

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ 23 อัตรา ป.ตรี /ป.โท หลายสาขา   ตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 –  25 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันเทคโนโลยีป้องก

Read more

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 11 – 22 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมท่าอากาศยาน เปิดร

Read more

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ปวส./ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ  เงินเดือนสูงสุด 16,830 บาท ตั้งแต่ 9 ธันวาคม 2563 – 9 มกราคม 2564(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท

Read more

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam) เริ่มรับสมัครในวันที่ 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2564 (e-Exam) เริ่มรับสมัครในวันที่ 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่ 11 – 15 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  สิงห์ คอร์เปอ

Read more

สำนักงาน ป.ย.ป. เปิดรับสมัครลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ปวส. / ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สำนักงาน ป.ย.ป. เปิด

Read more
error: Content is protected !!