สำนักงานจังหวัด หลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ / เงินเดือน 18,000 บาท  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานจังหวัด หลาย

Read more

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 16 อัตรา ปวส. / ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 19500 ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. สมัคร ตั้งแต่ วันที่ 11 – 20 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาที่ดิน เปิดร

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / สมัคร 11 – 21 กรกฎาคม 2565

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส และ ป.ตรี หลายสาขา / หลายตำแหน่ง / หลายอัตรา / สมัคร 11 – 21 กรกฎาคม 2565

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ปวช / ปวส / ป.ตรี สมัคร 27 มิถุนายน – 12 กรกฏาคม 2565 (คลิกดูรายละเอียด)

กรมการขนส่งทางบก เปิ

Read more

สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปวช. / ปวส. ป.ตรี เงินเดือนสูงสุด 15000 บาท สมัคร ตั้งแต่ 4 – 12 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานศุลกากรตรวจส

Read more

กรมการกงสุล เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือนสูงสุด 35,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการกงสุล เปิดรับส

Read more

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 36 อัตรา ป.ตรี / ป.โท หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป

Read more

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2565  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Read more

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 98 อัตรา ปวส./ป.ตรี  หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 4 – 27  กรกฎาคม 2565  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมคุมประพฤติ เปิดรั

Read more

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ เงินเดือน 37,680 บาท เปิดรับสมัคร 9 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก

Read more
error: Content is protected !!