fbpx

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิยาลัยและลูกจ้าง 200 กว่าอัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง

Read more

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ม.ต้น/ปวช. ขึ้นไป หลายจังหวัด เงินเดือน 16,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ม.ต้น/ปวช. ขึ้นไป หลายจังหวัด เงินเดือน 16,000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดโครงการจ้างงาน 4 เดือน เดือนล่ะ 9,000 บาท 25 พื้นที่ทั่วประเทศ 250 คน 1- 9 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดและจังหวัดพื้นที่กดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดโครงการจ้างงาน 4 เดือน เดือนล่ะ 9,000 บาท 25 พื้นที่ทั่วประเทศ 250 คน 1- 9 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดและจังหวัดพื้นที่กดเข้าไปอ่าน)

Read more

กสทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน  2563  (รายละเอียดและตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

กสทช. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตามสัญญาจ้าง หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 24 เมษายน 2563 (รายละเอียดและตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 14 มิถุนายน  2563

กรมทางหลวงชนบท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส. ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง 15 มิถุนายน  2563

Read more

กรมการส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 12 – 18 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการส่งเสริมสหกรณ์

Read more

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร ปริญญาตรี เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ 5 – 15 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดการรับสมัคร)

กรมราชทัณฑ์เปิดรับสม

Read more

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 คาดว่าเริ่มสมัครสอบได้ กรกฎาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เตรียมเปิดสอบท้องถิ่น 2563 ตำแหน่งว่าง 12,779 ตำแหน่ง แต่สอบผ่านเพียง 5,344 คน (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปวช.ทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ 9 – 12 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการปกครอง เปิดรับ

Read more
error: Content is protected !!