เทศบาลนครขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงาน จำนวน 42 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8-17 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลนครขอนแก่น รับ

Read more

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 34 อัตรา เปิดรับสมัคร รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการเกษตร

Read more

อบจ.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงาน 73 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 – 31 กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบจ.เชียงราย รับสมัค

Read more

สพป.ตาก เขต 1 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 – 27 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  สพป.ตาก เขต 1

Read more

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 67 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  การท่องเที่ยว

Read more

เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลตำบลท่าศาลา จั

Read more

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดน่าน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวั

Read more

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 11 – 29 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค

Read more

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 21 -28 พฤษภาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคลังจังหวัดน

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 มีตำแหน่งว่างมากกว่า 300 อัตรา โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more
error: Content is protected !!