สพป.ตาก เขต 1 เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 21 – 27 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  สพป.ตาก เขต 1

Read more

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 67 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 – 20 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

  การท่องเที่ยว

Read more

เทศบาลตำบลท่าศาลา จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-20 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลตำบลท่าศาลา จั

Read more

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดน่าน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงาน จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มิถุนายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวั

Read more

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 รับสมัครพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 11 – 29 มิถุนายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักตรวจสอบพิเศษภาค

Read more

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง 21 -28 พฤษภาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคลังจังหวัดน

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 มีตำแหน่งว่างมากกว่า 300 อัตรา โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่าน เดือนมิถุนายน 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 – 13 พฤษภาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนน่านปัญญานุก

Read more

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดน่านเดือนมกราคม 2561 โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

ตำแหน่งงานว่างในจังห

Read more
error: Content is protected !!