รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว หลายอัตรา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ วันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2564

 • ตำแหน่ง วิเจ้าหน้าที่ประจำสถานี 
 • จำนวน 8 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
 • คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
  • ความรู้การจัดเก็บรายได้
  • ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • การบริการลูกค้า
  • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  • จิตสำนึกด้านความปลอดภัย
  • สามารถทำงานกะได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ทุกสถานีในระบบรถไฟฟ้า

 • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
 • คุณสมบัติ
  • ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์การทำงานด้านพัสดุ/ คลังสินค้า ไม่ต่ำกว่า 0 – 2 ปี
  • ความรู้เกี่ยวกับงานคลังพัสดุตามระเบียบภาครัฐ
  • ความรู้เกี่ยวกับระบบคลังสินค้า และการจัดเก็บวัสดุ
  • ความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ERP CMMS
  • ทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
  • ทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
  • การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ความละเอียดรอบคอบ
  • ความยึดมั่นในคุณธรรม

 • การรับสมัคร
 • ทาง https://www.srtet.co.th/index.php/th/career
 • ตั้งแต่ วันที่ 13 – 27 ธันวาคม 2564
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!