บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่ บัดนี้ ถึงวันที่ 13 กันยายน 2564

รายละเอียดการรับสมัคร

 •  บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
 • ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน/ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
 • ฝ่ายตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงคณะกรรมการตรวจสอบ
 • จำนวน 2 อัตรา
 • การรับสมัคร
  • ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ “ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”
  • ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกันขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E-mail : [email protected] โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล
 • สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 10 กันยายน 2564 


 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล
 • ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • การรับสมัคร
  • ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ “ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”
  • ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกันขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E-mail : [email protected] โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล
 • ผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 กันยายน 2564


 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน
 • ตำแหน่ง เลขานุการ/เลขานุการอาวุโส
 • ฝ่ายเลขานุการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
 • จำนวน 2 อัตรา
 • การรับสมัคร
  • ส่งจดหมายสมัครงานทางไปรษณีย์ พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัคร ส่งมาที่ “ฝ่ายบริหาร ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310”
  • ส่งเอกสารหลักฐานในรูปแบบไฟล์ PDF โดยรวมเป็นไฟล์เดียวกันขนาดไม่เกิน 10 MB ส่งมาที่ E-mail : [email protected] โดยระบุในช่อง Subject : ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ส่วนงาน ชื่อ-นามสกุล
 • ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าว สามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 8 กันยายน 2564 


 • ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mcot.net/category/ร่วมงานกับเรา
 • โทรศัพท์ 0-2201-6000 ต่อ 6330 หรือ 6260

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ   ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!