ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 32000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เปิดรับสมัครพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป / ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / เงินเดือน 32000 บาท

 

 • รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการ / ผู้จัดการอาวุโส ส่วนโครงการพิเศษ
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 32,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือเทียบเท่า
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2565

 • ตำแหน่ง ผู้จัดการ / ผู้จัดการอาวุโส หรือเทียบเท่า ส่วนพัฒนาระบบดิจิทัล
 • จํานวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 32,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565

 • กำหนดเวลาและสถานที่รับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง หรือส่งใบสมัครด้วยไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ที่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เลขที่ 120 อาคารธนพิพัฒน์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
 • ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 ระหว่างเวลา 08.30-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected]
 • สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (www.dad.co.th) หัวข้อ“สมัครงาน”
 • สอบถามรายละเอียดการสมัครงานได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2142 2285
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์รับสมัคร ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!