กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา สมัครบัดนี้ 15 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงทรัพยากรธรรมช

Read more

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 86 อัตรา หลายตำแหน่ง สมัคร ตั้งแต่ วันที่ 4 – 24 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน เปิดรับส

Read more

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือน 15000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

Read more

กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 81 อัตรา ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ วันที่ 2 – 8 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมโรค เปิดรับ

Read more

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรธรณี เปิด

Read more

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่ 8 – 15 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 11 อัตรา ตั้งแต่ 8 – 15 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป หลายอัตรา / เงินเดือน 17,500 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 8,000 บาท ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 8 มีนาคม – 5 เมษายน 2565

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี หลายสาขา ขึ้นไป หลายอัตรา / เงินเดือน 17,500 บาท + ค่าตอบแทนพิเศษ 8,000 บาท ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ. / สมัคร 8 มีนาคม – 5 เมษายน 2565

Read more

กรมประมง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือน 18000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 9 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมประมง เปิดรับสมัค

Read more

กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 35 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรุงเทพมหานคร เปิดรั

Read more

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 161 อัตรา ปริญญาตรี ขึ้นไป/หลายสาขา ตั้งแต่ วันที่ 22 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการแพทย์ เปิดรับส

Read more
error: Content is protected !!