Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานราชการงานราชการ 2566ราชการสมัคร งาน ราชการสมัคร ราชการสมัครงานราชการ 2566หา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานราชการหางานราชการ 2566หางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทรัพยากรธรณี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2565

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ 
 • จำนวน 7 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์ ทางธรณีวิทยา ทางอุทกวิทยา หรือทางเทคโนโลยีธรณี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางเทคโนโลยีธรณี หรือทางวิศวกรรมทรัพยากรธรณี
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
   กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ในระดับที่สูงกว่าด้วย

 • ตำแหน่ง นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
 • จำนวน 1 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  • ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือ สูงกว่า
   กรณีที่ผู้สมัครสอบยื่นหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี ให้ผู้สมัครยื่นหลักฐานการศึกษาของระดับวุฒิการศึกษา ในระดับที่สูงกว่าด้วย

 • การรับสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dmr.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2565
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ more” less=”ปิด”]

 • การรับสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://dmr.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ วันที่ 1 – 21 มีนาคม 2565

 

[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!