ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารกสิกรไทย เปิดร

Read more

กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 30 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมศิลปากร เปิดรับสม

Read more

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 23 อัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่ 17 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2564(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงาน กศน. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 23 อัตรา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ

Read more

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ ป.ตรี ขึ้นไป / หลายตำแหน่ง เงินเดือนสูงสุด 18000 ตั้งแต่ วันที่ 3 – 9 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์การศึกษาพิเศษ เ

Read more

องค์การสุรา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ขึ้นไป ตั้งแต่ วันที่ 4 – 21 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสุรา เปิดรับส

Read more

ซีพีเอฟ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด หลายตำแหน่ง (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ซีพีเอฟ เปิดรับสมัคร

Read more

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 – 25 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมควบคุมมลพิษ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ วันที่ 5 – 25 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 61 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 10 – 31 มกราคม 2565

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 61 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 10 – 31 มกราคม 2565

Read more

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน หลายตำแหน่ง ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่บัดนี้ – 14 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการอา

Read more
error: Content is protected !!