สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ 61 อัตรา ตั้งแต่ วันที่ 10 – 31 มกราคม 2565

 

 

 • อัตราเงินเดือน
 • ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • อัตราเงินเดือน 15000 บาท

 • ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 • อัตราเงินเดือน 9400 บาท
 • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 • อัตราเงินเดือน 11500 บาท

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค 1) ของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับการศึกษาหรือระดับที่สูงกว่าที่กำหนดภายในวันปิดรับสมัคร (วันที่ 31 มกราคม 2564 )
 • ทั้งนี้ สามารถนำหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค 1) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าได้

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 มกราคม 2564  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ www.senate.go.th หรือที่ https://senate.thaijobjob.com
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

[read_more id=”1″ more=”กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 • การรับสมัครสอบ
 • ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ต
 • ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 มกราคม 2564  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ www.senate.go.th หรือที่ https://senate.thaijobjob.com


[/read_more]ทางทวิตเตอร์ได้ที่


Back To Top
error: Content is protected !!