การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน  166 อัตรา ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายจังหวัด ตั้งแต่ วันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การประปาส่วนภูมิภาค

Read more

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงาน ปริญญาตรี หลายสาขา ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

Read more

BTS เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

BTS เปิดรับสมัครบุคค

Read more

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ปริญญาตรี ทุกสาขา 595 อัตรา ทั่วประเทศ ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสม

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ปริญญาตรี ทุกสาขา 406 อัตรา/ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 5 – 31 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงพ

Read more

กรมทางหลวง เปิดรับสมัครงานจ้างเหมาบริการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมทางหลวง เปิดรับสม

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 380 อัตรา/ป.ตรี ทุกสาขา /ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมธนารักษ์ เปิดรับส

Read more

กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 99 อัตรา ปริญญาตรี ทุกสาขา หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงยุติธรรม เปิด

Read more

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ 406 อัตรา/ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป

Read more

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ปริญญาตรี ขึ้นไป 60 อัตรา/ทุกจังหวัดทั่วประเทศ/ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 12 -16 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดกดเดข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เ

Read more
error: Content is protected !!