กรมสรรพากร เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ปริญญาตรี ทุกสาขา 595 อัตรา ทั่วประเทศ ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ปริญญาตรี ทุกสาขา 595 อัตรา ทั่วประเทศ ไม่ต้องผ่านภาค ก ของ กพ/เงินเดือน 18000

 • รายละเอียดตำแหน่งรับสมัคร
 • ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน ชื่อกลุ่มงาน กลุ่มงานบริหารทั่วไป
 • ชื่อตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สนับสนุนการปฏิบัติงาน ภายในและภายนอกสำนักงานด้านต่างๆ เช่น งานด้านเอกสารและข้อมูลเกี่ยวกับงานด้านการจัดเก็บภาษี ที่ไม่ซับซ้อน การให้บริการ การอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีและผู้มาติดต่อราชการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ต้านการตรวจสอบภาษี การตรวจปฏิบัติการ การตรวจแนะนำ การสำรวจแหล่งภาษีอากร การเร่งรัดภาษีอากรค้าง การคืนภาษี การติดตามประเมินผลการจัดเก็บภาษี การจัดเก็บภาษีอากร และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 • อัตราว่าง จํานวน 595อัตรา 

 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
 • สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด
 • ระยะเวลาจ้าง ไม่เกิน 1 ปี

 • จำนวน 595 อัตราทั่วประเทศ
 • สำนักงานสรรพากรภาค 4
 • สำนักงานสรรพากรภาค 5
 • สำนักงานสรรพากรภาค 6
 • สำนักงานสรรพากรภาค 7
 •  สำนักงานสรรพากรภาค 8
 • สำนักงานสรรพากรภาค 9
 • สำนักงานสรรพากรภาค 10
 • สำนักงานสรรพากรภาค 11
 • สำนักงานสรรพากรภาค 12

 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

 • การรับสมัคร
 • ให้ตรวจสอบ เข้าดูประกาศทางเว็ปไซป์ ของกรมสรรพากร สำนักงานสรรพากรภาค
กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!