การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 27 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2564

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานหรือจ้างเป็นลูกจ้าง 27 อัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ป.ตรี ขึ้นไป ทุกสาขา และอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 พฤษภาคม 2564

Read more

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 3 – 21 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันสุขภาพเด็กแห่ง

Read more

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัคร 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันพระบรมราชชนก เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขาและอื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค เงินเดือน 18000 เปิดรับสมัคร 29 เมษายน – 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Read more

กระทรวงการคลัง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ม.ปลาย / ปวช. / ป.ตรี หลายตำแหน่ง เปิดรับสมัคร 6 – 14 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กระทรวงการคลัง เปิดร

Read more

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน 18000 ตั้งแต่ วันที่ 10 – 16 พฤษภาคม  2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เ

Read more

การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ม.3/ปวช. หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟแห่งประเทศไทย

Read more

กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 206 อัตรา ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง 19 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2564

กรมการปกครอง เปิดรับ

Read more

เตรียมเปิดสอบตำรวจ 2564 จำนวน 6000 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 3 – 11 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เตรียมเปิดสอบตำรวจ 2564 จำนวน 6000 อัตรา สมัครทางอินเตอร์เน็ต 3 – 11 พฤษภาคม 2564

Read more

กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 51 อัตรา /หลายตำแหน่ง/หลายจังหวัด เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 13 – 21 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมป่าไม้ เปิดรับสมั

Read more
error: Content is protected !!