ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ขึ้นไป หลายสาขา เงินเดือน 28,500 บาท  ตั้งแต่ บัดนี้ถึง วันที่ 16 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารแห่งประเทศไทย

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7 – 15  ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวส./ป.ตรี ทุกสาขาวิชา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 7 – 15  ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงเ

Read more

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 397 อัตรา ปวช./ปวส./ป.ตรี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันที่ 15 – 21 ธันวาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมชลประทาน เปิดรับส

Read more

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 28 อัตรา ปวช. / ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 28 อัตรา ปวช. / ป.ตรี หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 มกราคม 2564 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงาน กพ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ กพ. ประจำปี 2563

สำนักงาน กพ. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก ของ กพ. ประจำปี 2563

Read more

ซีพีเอฟ CPF เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายจังหวัด ทั่วประเทศ ปริญญาตรี หลายสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ซีพีเอฟ เปิดรับสมัคร

Read more

สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน  ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี/ป.โท หลายสาขา หลายตำแหน่ง หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สภากาชาดไทย เปิดรับส

Read more

กรมหม่อนไหม เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมหม่อนไหม เปิดรับส

Read more

กรมการขนส่งทางบก เปิดบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง 7- 30 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก เปิดบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง 7- 30 ธันวาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!