สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2563

  • ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  • จำนวน 1 อัตรา
  • เงินเดือน 18,000 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :
    • ได้รับคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาวิชา รัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาพัฒนาชุมชน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  • การรับสมัคร
  • ขอรับใบสมัครได้ที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด อุบลราชธานี และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี หมู่ 6 ถนนอุบล ตระการ ตําบลขามใหญ่ อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม  2563 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!