กรมการขนส่งทางบก เปิดบสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส / ป.ตรี ทุกสาขา และอื่นๆ หลายตำแหน่ง 7- 30 ธันวาคม 2563

 • นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ
 • ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • โดยจำนวนตำแหน่ง ที่จะบรรจุ ในครั้งแรก จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งได้รับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา

 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
 • ส่วนกลาง
 • โดยจำนวนตำแหน่ง ที่จะบรรจุในครั้งแรก จำนวน 3 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

 •  เจ้าพนักงานขนส่งปฏิบัติงาน
 • ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • โดยจำนวนตำแหน่ง ที่จะบรรจุจำนวน 2 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

 •  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • โดยจำนวนตำแหน่ง ที่จะบรรจุ ในครั้งแรก จำนวน 2 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

 •  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 • ในส่วนกลาง โดยจำนวนตำแหน่ง
 • ที่จะบรรจุในครั้งแรก จำนวน  5 ตำแหน่ง
 • คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ในสาขาวิชาพณิชยการ หรือสาขาวิชาการเลขานุการ

 • เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบ หรือสูงกว่าของสำนักงาน ก.พ.

 • การรับสมัครสอบวัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
 • ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 -28 ธันวาคม 2563
 • ตลอด 24 ชั่วโมง  ที่เว็บไซต์ https://dlt.thaijobjob.com

 

กดเพื่อดูรายละเอียด ตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร  ต่อ

กดตรงนี้

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!