(มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว) ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 1,200 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เงินเดือน 15000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

(มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว) ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 1,200 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เงินเดือน 15000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

ซีพี ออลล์ CP ALL บริษัทในกลุ่มฯ เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง และ หลายอัตรา ทั่วประเทศ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

CP ALL ซีพี ออลล์ บริษัทในกลุ่มฯ เปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง และ หลายอัตรา ทั่วประเทศ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more

สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปวส./ป.ตรีหลายสาขาวิชา ตั้งแต่ 7 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2563  (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานอัยการสูงสุด

Read more

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิยาลัยและลูกจ้าง 200 กว่าอัตรา หลายตำแหน่ง หลายจังหวัด (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มหาวิทยาลัยหลายแห่ง

Read more

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวท./ปวส. หลายสาขา หลายจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2563

กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวท./ปวส. หลายสาขา หลายจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 12 – 18 พฤษภาคม 2563

Read more

กรมบัญชีกลาง เปิดรับโอนข้าราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมบัญชีกลาง เปิดรับ

Read more

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือก หลายตำแหน่ง ปวส./ป.ตรี ขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 23,290 บาท ตั้งแต่ 27 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การสุรา กรมสรรพส

Read more

ดีแทค (dtac) เปิดรับสมัครพนักงาน หลายตำแหน่ง หลายอัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์น็ต (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ดีแทค (dtac) เปิดรับ

Read more

องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การส่งเสริมโคนมแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

Read more
error: Content is protected !!