fbpx

(มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว) ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 1,200 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เงินเดือน 15000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ จำนวน 1,200 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เงินเดือน 15000 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

จาก faceoobk GSB.Recruitment ได้แจ้งว่า 

ขณะนี้แอดมินได้รับข้อมูลจากหน่วยงานธนาคารออมสินภาคว่

อัตราในตำแหน่งลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐนี้

มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว จึงขออนุญาตปิดรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าวไว้ก่อน

หากมีพื้นที่สาขาใดมีอัตราว่าง แอดมินจะรีบประชาสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด

ขออภัยเป็นอย่างสูงกับความล่าช้าของข้อมูล และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการร่วมงานกับธนาคารออมสินเป็นอย่างสูง

****************************************************

Last Edit 30/04/2563 เวลา 23.45 น.

เนื่องด้วย มีผู้สนใจในการร่วมงานในตำแหน่งดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ ในวันที่ 1 – 4 พ.ค. เป็นวันหยุดทำการของธนาคารในหลายสาขา โดยธนาคารจะเปิดทำการเฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วันและสาขาในห้าง

ดังนั้น แอดมินจะขออนุญาตรวบรวมข้อมูลและ Update พื้นที่ที่ยังมีอัตราว่างในตำแหน่งงานนี้ ให้ทุกท่านทราบอีกครั้งในวันอังคารที่ 5 พ.ค.

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการร่วมงานกับธนาคารออมสิน

****************************************************
ขณะนี้แอดมินได้รับข้อมูลจากหน่วยงานธนาคารออมสินภาคว่า อัตราในตำแหน่งลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐนี้ มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว จึงขออนุญาตปิดรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าวไว้ก่อน

หากมีพื้นที่สาขาใดมีอัตราว่าง แอดมินจะรีบประชาสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด

ขออภัยเป็นอย่างสูงกับความล่าช้าของข้อมูล และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการร่วมงานกับธนาคารออมสินเป็นอย่างสูง

****************************************************

Last Edit 30/04/2563 เวลา 23.45 น.

เนื่องด้วย มีผู้สนใจในการร่วมงานในตำแหน่งดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ประกอบกับ ในวันที่ 1 – 4 พ.ค. เป็นวันหยุดทำการของธนาคารในหลายสาขา โดยธนาคารจะเปิดทำการเฉพาะสาขาที่เปิดให้บริการ 7 วันและสาขาในห้าง

ดังนั้น แอดมินจะขออนุญาตรวบรวมข้อมูลและ Update พื้นที่ที่ยังมีอัตราว่างในตำแหน่งงานนี้ ให้ทุกท่านทราบอีกครั้งในวันอังคารที่ 5 พ.ค.

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการร่วมงานกับธนาคารออมสิน

****************************************************

กดเพื่อดูที่มาการเปิดรับสมัคร   ต่อ
ขณะนี้แอดมินได้รับข้อมูลจากหน่วยงานธนาคารออมสินภาคว่า อัตราในตำแหน่งลูกจ้างโครงการเพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐนี้ มีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว จึงขออนุญาตปิดรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าวไว้ก่อน

หากมีพื้นที่สาขาใดมีอัตราว่าง แอดมินจะรีบประชาสัมพันธ์ให้เร็วที่สุด

ขออภัยเป็นอย่างสูงกับความล่าช้าของข้อมูล และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการร่วมงานกับธนาคารออมสินเป็นอย่างสูง

#ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างโครงการ เพื่อปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ ปฏิบัติงานตามสาขาทั่วประเทศ จำนวน 1,200 อัตรา มีระยะเวลาการจ้างงาน 3 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563) อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับลงทะเบียนตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2563
2. ปฏิบัติงานตามมาตรการดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม
3. ปฏิบัติงานในการสนับสนุนการตรวจสอบผู้ขอทบทวนสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ “เราไม่ทิ้งกัน” 5,000 บาท แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)
4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
3. มีทักษะการสื่อสาร และการใช้คอมพิวเตอร์
4. สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ภูมิลำเนาหรือที่อยู่ปัจจุบันได้

ผู้ที่สนใจร่วมงานกับธนาคารออมสินในตำแหน่งดังกล่าว สามารถติดต่อในวันและเวลาทำการ ได้ที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล โทร 0 2299 8000 ต่อ 030211-2, 030221 หรือติดต่อได้ที่ธนาคารออมสินภาคทั่วประเทศ

#GSBSociety #GSBRecruitment

 

ที่มา https://www.facebook.com/GSB.Recruitment

Last Update 01/05/2563 เวลา 12.55 น.ขณะนี้แอดมินได้รับข้อมูลจากหน่วยงานธนาคารออมสินภาคว่า…

Posted by GSB Recruitment on Thursday, April 30, 2020

 

>> กดตรงนี้ <<

 

หางานราชการ มีแอปแล้วน่ะ
พร้อมรับการแจ้งเตือนงานใหม่ ได้ทุกๆวัน
สำหรับ แอนดรอยด์ ไปโหลดกันเลย !
ที่ : https://bit.ly/3aOspla (กดติดตั้งเลย)

สำหรับ ios (apple)
รอก่อนน่ะ 

 

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!