fbpx

ไทยเบฟเวอเรจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 357 ตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไทยเบฟเวอเรจ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน 357 ตำแหน่ง หลายอัตรา ป.ตรี หลายอัตรา

ตำแหน่งงานไทยเบฟ

เพราะเราเชื่อว่าพนักงานเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสามารถในการแข่งขันและความยั่งยืนของธุรกิจ ไทยเบฟได้มีการออกแบบแผนการพัฒนาแนวทางและระบบที่นำไปสู่แรงจูงใจในการทำงานของพนักงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล แม้ว่าเราจะมาจากภูมิหลังที่แตกต่างกันแต่เรามีเป้าหมายและความปรารถนาในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน แบ่งปันเส้นทางและวิสัยทัศน์เดียวกันซึ่งเป็นการสร้างโอกาสที่ไร้ขีดจำกัดในอนาคต พนักงานของเราได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกที่ทุกเวลาผ่านกระบวนการเรียนรู้และเครื่องมือต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เรากำลังมองหาผู้มีศักยภาพสูงในการเข้าร่วมทีมที่ประสบความสำเร็จของเรา

เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ เรากำลังมองหาผู้มีศักยภาพสูงในการเข้าร่วมทีมที่ประสบความสำเร็จของเรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 1. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด และสายงานขาย-สายธุรกิจเบียร์-สำนักงานใหญ่
 2. Channel Development Officer – On Trade (Food Chain & Horeca)-Beer-Head Office
 3. ผู้ช่วยผู้จัดการประสานงานพัฒนาการค้า
 4. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สมุทรปราการ
 5. เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด และสายงานขาย-สายธุรกิจเบียร์-สำนักงานใหญ่
 6. ผู้ช่วยผู้จัดการปฏิบัติการภาคการตลาด – ออนเทรด
 7. Supply Chain Planner
 8. เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาวุโส – สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)
 9. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-ยโสธร
 10. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร – สายการผลิตสุรา (จ.อุตรดิตถ์)
 11. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 12. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)
 13. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)
 14. เจ้าหน้าที่ซ่อมเครื่องจักรอาวุโส – สายการผลิตสุรา (จ.สมุทรสาคร)
 15. Human Capital Business Partner Assistant Manager
 16. Assistant Human Capital Manager – Organization Development
 17. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สุรินทร์
 18. Maintenance Officer
 19. หัวหน้างานขนส่ง
 20. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
 21. ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
 22. เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าคงคลัง-งานข้อมูลสินค้าคงคลัง
 23. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.อุบลราชธานี)
 24. Senior Secretary Associate
 25. เจ้าหน้าที่ขาย-NAB-นครสวรรค์
 26. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.นครปฐม)
 27. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.เชียงใหม่)
 28. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผล-Sales Support-กรุงเทพฯ
 29. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.นครราชสีมา)
 30. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.กำแพงเพชร)
 31. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.ปราจีนบุรี)
 32. หัวหน้าจัดหาประจำภาค – TBR (จ.สุราษฎร์ธานี)
 33. เจ้าหน้าที่ช่องทางการจัดจำหน่ายอาวุโส-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่
 34. Senior Internal Communication Associate – Sound Engineer
 35. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน
 36. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-นครราชสีมา
 37. Senior Customer Management Officer / HORECA
 38. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-นครราชสีมา
 39. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ขอนแก่น
 40. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ชัยนาท/อุทัยธานี
 41. เจ้าหน้าที่บริหารงานพาเลท
 42. เจ้าหน้าที่ขาย-NAB-ชัยภูมิ
 43. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-กาญจนบุรี
 44. พนักงานจัดส่งสินค้า / HORECA บุคคโล
 45. Senior Sales System Development Associate – CVM
 46. เจ้าหน้าที่บัญชี G/L อาวุโส
 47. เจ้าหน้าที่นิติกรรมสัญญา
 48. หัวหน้าแผนกตรวจปฏิบัติการ-Sales Support-ชัยภูมิ
 49. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-สมุทรปราการ
 50. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ตรัง
 51. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลสุรา-เอเย่นต์ (สำนักงานใหญ่)-Sales Support-นครปฐม
 52. ผู้ช่วยผู้จัดการปฏิบัติการระบบงานสนับสนุนการขาย
 53. Supervisor สร้างเครื่องจักร – สายการผลิตเบียร์ (จ.กำแพงเพชร)
 54. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย – HORECA (ภาค7 ประจวบคีรีขันธ์)
 55. ผู้จัดการช่องทางการจัดจำหน่ายอาวุโส-ธุรกิจสุรา
 56. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-บางนา
 57. Senior Services Management officer (Information Technology)
 58. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักรบรรจุสุรา – สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)
 59. หัวหน้าแผนกบัญชี-เบียร์
 60. ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
 61. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสนับสนุนการขาย – สายธุรกิจสุรา
 62. เจ้าหน้าที่ข้อมูลและสถิติ Non – Alcohol-Sales Support-นครปฐม
 63. เจ้าหน้าที่ตรวจปฏิบัติการ (สำนักงานใหญ่)
 64. เจ้าหน้าที่การเงิน
 65. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.ปทุมธานี)
 66. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูล-แคชแวน-เชียงใหม่
 67. หัวหน้าแผนกบัญชีแคชแวน
 68. Assistant International Marketing Manager – Global – Spirits
 69. หัวหน้าแผนกธุรการเบียร์-Sales Support-ขอนแก่น
 70. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
 71. ผู้ช่วยผู้จัดการข้อมูลและสถิติ
 72. ผู้จัดการพัฒนาและปฏิบัติการระบบงานสนับสนุนการขาย
 73. Senior People System Development Associate
 74. Financial Planning Associate
 75. หัวหน้าส่วนศูนย์จัดการคำสั่งซื้อ
 76. Purchasing Officer
 77. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย – TBR (จ.ขอนแก่น)
 78. เจ้าหน้าที่จัดซื้องานขนถ่ายวัสดุ – PAN Inter
 79. เจ้าหน้าที่จัดซื้องานก่อสร้างและซ่อมสร้าง – PAN Inter
 80. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สุรินทร์
 81. เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่ Finance
 82. ผู้ช่วยผู้จัดการบริการสารสนเทศ – กลุ่มธุรกิจสุรา
 83. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
 84. Accounting Officer
 85. เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร – สายการผลิตสุรา (จ.ปทุมธานี)
 86. หัวหน้าทีมขาย / ชลบุรี
 87. HC Strategy Specialist Human Capital
 88. Human Capital Business Partner Associate
 89. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-เพชรบุรี
 90. ช่างเบียร์สด-สายธุรกิจเบียร์-มุกดาหาร
 91. เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ – Sale Support (จ.นนทบุรี)
 92. ผู้จัดการสำนักงานพัฒนาช่องทางการจัดส่งสินค้า MT/OMT
 93. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance
 94. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลสุรา-เอเย่นต์ (สาขา)-Sales Support- ภูเก็ต
 95. ช่างเบียร์สด-สายธุรกิจเบียร์-ชลบุรี
 96. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-ระยอง
 97. ช่างเชื่อม-อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-ชลบุรี
 98. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-จอมทอง กรุงเทพฯ
 99. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-บางนา
 100. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-สายธุรกิจเบียร์-ฉะเชิงเทรา
 101. หัวหน้าส่วนงานพัฒนาระบบจัดการ
 102. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สระแก้ว
 103. เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-เชียงใหม่
 104. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-นครปฐม
 105. หัวหน้าทีมอีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-ขอนแก่น
 106. เจ้าหน้าที่ขาย-NAB-พิษณุโลก
 107. ช่างไฟฟ้า-อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-ชลบุรี
 108. เจ้าหน้าที่ขาย-NAB-สกลนคร
 109. ช่างไฟฟ้า-อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-ราชบุรี
 110. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-ภูเก็ต
 111. Senior Logistics Analysis Officer
 112. Supervisor ระบบความเย็น – สายการผลิตเบียร์ (วังน้อย จ.อยุธยา)
 113. เจ้าหน้าที่ขนส่ง (งานบริหาร Outsource)
 114. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบงานและวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
 115. Accounting Officer-NAB-ลำปาง
 116. Engineering Supervisor – NAB (จ.ลำปาง)
 117. เจ้าหน้าที่สโตร์ – NAB (จ.ลำปาง)
 118. Engineering Officer – NAB (จ.ลำปาง)
 119. หัวหน้าแผนกบัญชีเบียร์
 120. หัวหน้าแผนกการเงิน-บริการลูกค้า (สาขา)
 121. พนักงานขาย / HORECA Sales
 122. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ตราด Sales
 123. Customer Management Officer / Senior – Cash Van
 124. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ
 125. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ราชบุรี
 126. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-เพชรบุรี
 127. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-นครปฐม
 128. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ
 129. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กาญจนบุรี
 130. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ
 131. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สุพรรณบุรี
 132. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ
 133. เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยแคชแวน – เพชรบูรณ์
 134. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สมุทรสาคร
 135. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-กระบี่
 136. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-ภูเก็ต
 137. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย
 138. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-สายธุรกิจเบียร์-สุพรรณบุรี
 139. เจ้าหน้าที่วางแผนเติมเต็มสินค้า Supply Chain & Logistics
 140. Production Shift Lead – NAB (จ.ลำปาง)
 141. เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (Work Lead) – NAB (จ.ลำปาง)
 142. Learning Design and Deliver Specialist – Core and Leadership
 143. เจ้าหน้าที่ชำนาญการงานล่ามและงานแปลเอกสาร
 144. เจ้าหน้าที่สนับสนุนระบบสารสนเทศ (IT Support)
 145. QA Officer – BevTech (จ.ปทุมธานี)
 146. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-เพชรบูรณ์
 147. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-สายธุรกิจเบียร์-อุดรธานี
 148. Store Officer – On Trade Beer (Region) Supply Chain & Logistics
 149. หัวหน้าแผนกขาย-NAB-ขอนแก่น
 150. Engineering Officer – NAB (จ.ลำปาง)
 151. Business Support and Performance Management Officer
 152. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-ประจวบคีรีขันธ์
 153. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance
 154. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอาวุโส – TBR (บุรีรัมย์)
 155. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-ภูเก็ต
 156. ช่างไฟฟ้า-อีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-เชียงใหม่
 157. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด FSR-สายธุรกิจเบียร์-สมุทรสงคราม Sales
 158. Assistant Financial Planning Manager
 159. เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการ – Sale Support (จ.นนทบุรี)
 160. Production Supervisor – NAB (จ.ลำปาง)
 161. Customer Service Officer
 162. Party Coordinator Officer / HORECA
 163. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-หาดใหญ่
 164. เจ้าหน้าที่งานบริหารและประสานงานประชุม (ในประเทศ)
 165. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายบรรจุเบียร์ – TBR (กำแพงเพชร 1)
 166. หัวหน้าทีมอีเว้นท์-สายธุรกิจเบียร์-เชียงราย Sales
 167. เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส – TBR Administration
 168. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายบรรจุเบียร์ – TBR (กำแพงเพชร 2)
 169. เจ้าหน้าที่วิศวกรอาวุโส – TBE (1)
 170. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย-NAB-กรุงเทพฯ
 171. พนักงานควบคุมเครื่องจักร Manufacturing
 172. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (NPD)-ธุรกิจสุรา-ชลบุรี
 173. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (สระบุรี)
 174. Senior Customer Management Manager Marketing
 175. Human Capital Business Partner Senior Associate Human Capital
 176. HC Strategy Manager
 177. Human Capital Business Partner Assistant Manager
 178. Human Capital Business Partner Associate
 179. Senior Human Capital Development Manager
 180. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-พระนครศรีอยุธยา
 181. Assistant Party Coordinator Manager / HORECA
 182. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance
 183. เจ้าหน้าที่การเงินเบียร์
 184. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-ออนเทรด (นครราชสีมา)
 185. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (เลย)
 186. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (สุรินทร์)
 187. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (สุราษฎร์ธานี)
 188. เจ้าหน้าที่การเงิน-บริการลูกค้า (สาขา)
 189. ผู้จัดการอีเว้นท์ (เชียงใหม่) Sales
 190. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-ออนเทรด (สุราษฎร์ธานี)
 191. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 192. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 193. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 194. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 195. เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี
 196. เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี
 197. เจ้าหน้าที่อีเว้นท์-ธุรกิจสุรา-ชลบุรี
 198. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (สุราษฎร์ธานี)
 199. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (เชียงใหม่)
 200. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ตาก
 201. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-กระบี่
 202. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (ขอนแก่น)
 203. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (นครปฐม)
 204. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-ปัตตานี
 205. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ลำปาง
 206. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-เชียงใหม่
 207. เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี
 208. หัวหน้าทีมพีซี Sales
 209. เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี – Modern Trade
 210. เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี
 211. นิติกร Legal
 212. หัวหน้าทีมพีซี Sales
 213. เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี – Modern Trade- อาคารเล้าเป้งง้วน กรุงเทพฯ
 214. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (ราชบุรี)
 215. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-กรุงเทพฯ
 216. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (พระนครศรีอยุธยา)
 217. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (กาญจนบุรี)
 218. ผู้จัดการอีเว้นท์ (ชลบุรี)
 219. หัวหน้าทีมอีเว้นท์-ธุรกิจสุรา-ภูเก็ต
 220. ผู้จัดการอีเว้นท์ (นครปฐม)
 221. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-เชียงใหม่
 222. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (ชลบุรี)
 223. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ร้อยเอ็ด
 224. ผู้จัดการอีเว้นท์ (นครราชสีมา)
 225. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ชลบุรี
 226. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-เชียงใหม่
 227. หัวหน้าทีมอีเว้นท์-ธุรกิจสุรา-บุรีรัมย์
 228. ผู้จัดการอีเว้นท์ (พระนครศรีอยุธยา)
 229. ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า
 230. เจ้าหน้าที่ธุรการ-คลังสินค้า
 231. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาวุโส – TBE (กาญจนบุรี)
 232. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-สมุทรสาคร
 233. เจ้าหน้าที่โครงการพิเศษ
 234. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานขนส่ง
 235. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานขนส่ง
 236. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการปฏิบัติงานขนส่ง
 237. Media and Communication Director (ผู้อำนวยการสื่อสารการตลาด)
 238. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance
 239. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-ออนเทรด (เชียงใหม่)
 240. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-เชียงใหม่
 241. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-เอเย่นต์ (หลักสี่)
 242. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์)
 243. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-ลพบุรี
 244. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-กรุงเทพฯ
 245. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-นนทบุรี
 246. Supervisor ติดตั้งเครื่องจักรและท่อทาง – สายการผลิตเบียร์ (บางบาล จ.อยุธยา)
 247. เจ้าหน้าที่เอกสารสินค้าขาเข้า
 248. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 249. เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
 250. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 251. รักษาการเจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน
 252. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 253. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 254. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 255. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 256. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-ตรัง
 257. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (ร้อยเอ็ด)
 258. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-กรุงเทพฯ
 259. Commercial Capability Development Manager (ผู้จัดการพัฒนาศักยภาพการค้า)
 260. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-กรุงเทพฯ
 261. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-สระบุรี
 262. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-กรุงเทพฯ
 263. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-ลพบุรี
 264. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด (บึงกาฬ,หนองคาย)
 265. เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยแคชแวนสำรอง
 266. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 267. เจ้าหน้าที่การเงิน/สโตร์หน่วยแคชแวน (สำรอง)
 268. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-ออนเทรด (ขอนแก่น)
 269. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-ลพบุรี
 270. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-สุรินทร์
 271. ผู้จัดการอีเว้นท์ (สุราษฎร์ธานี) Sales
 272. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-อุทัยธานี
 273. เจ้าหน้าที่ขาย/พนักงานขาย-แคชแวน-สระบุรี
 274. ผู้ช่วยผู้จัดการภาคการขาย-ออนเทรด (นครปฐม)
 275. เจ้าหน้าที่ขายสำรอง-แคชแวน-กรุงเทพฯ
 276. นักจัดซื้อกลุ่มสินค้าเคมีภัณฑ์และส่วนผสม
 277. ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารโครงการด้านจัดซื้อ
 278. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ลพบุรี Sales
 279. Organization Design & Development Manager
 280. Senior Human Capital Business Partner Associate Human Capital
 281. เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ – สายการผลิตสุรา (จ.ขอนแก่น)
 282. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-อุดรธานี
 283. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ปทุมธานี
 284. Senior Human Capital Business Partner Associate Human Capital
 285. เจ้าหน้าที่บัญชี-แคชแวน
 286. Accounting Officer (เจ้าหน้าที่บัญชี)
 287. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance
 288. หัวหน้าทีมขาย HORECA / เชียงราย
 289. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-สายธุรกิจเบียร์-จอมทอง
 290. Banquet Retails
 291. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ชัยภูมิ Sales
 292. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี
 293. QSA : Field Facility Management Engineering
 294. Senior Accounting Officer
 295. QSA : Finance – Business Planning
 296. QSA : Marketing Specialist / Assistant Manager – Delivery
 297. QSA : Marketing Manager Marketing
 298. QSA : Purchasing Officer
 299. QSA : Assistant Design Manager
 300. QSA : Assistant Project Manager
 301. QSA : Marketing Specialist / Assistant Manager
 302. Vietnam : Brand Innovation Executive
 303. QSA : Assistant Manager – Field Human Capital
 304. QSA : Site Finding Manager
 305. QSA : Assistant Accounting Manager
 306. QSA : Operation Performance Specialist
 307. Myanmar : Key Account Manager
 308. เจ้าหน้าที่บริหารสินค้าคงคลัง-งานควบคุมสินค้าคงคลัง
 309. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance
 310. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-สระบุรี Sales
 311. Functional Learning and Development Specialist
 312. เจ้าหน้าที่สนับสนุนโครงการสุรา – Sale Support (จ.นครปฐม)
 313. วิศวกรอาวุโส – สายการผลิตสุรา (จ.นครปฐม) Engineering
 314. เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยแคชแวน Finance
 315. Channel Marketing Specialist – Modern Trade
 316. Sales Manager-Traditional Trade(ขอนแก่น,กาฬสินธุิ์,มหาสารคาม)
 317. Sales Manager – On Trade
 318. วิศวกร – สายการผลิตสุรา Engineering
 319. ผู้ช่วยผู้จัดการช่องทางการจัดจำหน่าย-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่
 320. เจ้าหน้าที่ทรัพย์สินและพัสดุ
 321. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-พะเยา Sales
 322. Senior General Legal Affairs Specialist Legal
 323. ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารโครงการ Strategy & Project Management
 324. Human Capital Business Partner Manager
 325. เจ้าหน้าที่ธุรกิจการค้าอาวุโส – TBR
 326. เจ้าหน้าที่ธุรกิจการค้าอาวุโส – TBR
 327. เจ้าหน้าที่บัญชีเบียร์
 328. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-สุพรรณบุรี
 329. หัวหน้าทีมขาย-เอเย่นต์-ธุรกิจสุรา-สุพรรณบุรี
 330. ผู้ช่วยผู้จัดการขาย – HOD (HORECA)
 331. Senior Human Capital Business Partner Associate Human Capital
 332. เจ้าหน้าที่บัญชี Finance
 333. Assistant System Development & Implementation Manager
 334. เจ้าหน้าที่ขาย-แคชแวน-ศรีสะเกษ
 335. หัวหน้าทีมขาย / HORECA กาญจนบุรี
 336. เจ้าหน้าที่สโตร์เบียร์-อีเว้นท์-Sales Support-ภูเก็ต
 337. หัวหน้าทีมขาย HORECA / ชลบุรี
 338. หัวหน้าทีมขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-ชลบุรี
 339. Senior Trade Marketing Admin Officer / NAB
 340. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ – สายการผลิตสุรา (จ.ราชบุรี)
 341. Human Capital Business Partner Specialist – (Chang Inter)
 342. In-Market Activation Associate – TT/CV Marketing
 343. หัวหน้าแผนกวิเคราะห์ข้อมูลเบียร์-เอเย่นต์ (สำนักงานใหญ่)-Sales Support
 344. Senior Marketing Officer-Spirits
 345. เจ้าหน้าที่ประสานงานขายอาวุโส-ธุรกิจสุรา-สำนักงานใหญ่
 346. เจ้าหน้าที่ขาย-ออนเทรด-ธุรกิจสุรา-วัฒนา Sales
 347. เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์และบริหารข้อมูลทางการเงิน
 348. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – TBR (นครราชสีมา) Manufacturing
 349. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ – TBR (นครราชสีมา) Manufacturing เ
 350. Human Capital Business Partner Specialist – (Chang Inter)
 351. HCD Specialist Human Capital
 352. Assistant HCIS & Support Manager
 353. Human Capital Business Partner Specialist
 354. Accounting Officer
 355. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และบริหารข้อมูลทางการเงิน
 356. HC Officer
 357. Assistant Human Capital Manager – Organization Development

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
 

ดูรายละเอียดและสนใจสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ 
https://careers.thaibevgroup.com/

 

กดตรงนี้

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

error: Content is protected !!