fbpx

ประกาศ วันเวลา สถานที่สอบท้องถิ่น 2562 ตรวจสอบรายชื่อ และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ที่นี้ (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประกาศวัน เวลา และสถานที่

ผ่านทางเว็บไซต์ ตรวจสอบรายชื่อได้ และ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้ที่นี้ 

https://dlaapplicant2562.com/

หรือ

https://dlaapplicant2562.com/Application/CheckDetailsExamSeat

 

รายละเอียด

#สอบท้องถิ่น
11 มิ.ย. 62 เมื่อเวลา 19.40 น.
– อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้เปิดเผยว่า กสถ. จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น
⚠️ สอบในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562
? สอบภาค ก เวลา 09.00-11.00 น.
? สอบภาค ข เวลา 13.00-15.30 น.

รายละเอียด  ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ 
และ หนังสือกำหนดการสอบ  (กดเข้าไปดูตรงปุ่มกดตรงนี้) ต่อ
การประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) จะประกาศภายในวันนี้ (11 มิ.ย. 62)
โดยกำหนดให้มีการสอบภาค ก และภาค ข ในวันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. 62 ตามเวลา ดังนี้
– เวลา 09.00 – 11.00 น. สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
– เวลา 13.00 – 15.30 น. สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)
ให้ผู้สมัครสอบไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มสอบ 30 นาที และจะเรียกผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบประมาณ 15 นาที หากผู้เข้าสอบไปถึงห้องสอบหลังจากเวลาเริ่มสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
การแต่งกายในวันสอบแข่งขัน ผู้เข้าสอบทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ต้องใส่เสื้อยืด ไม่มีปก ไม่มีกระดุม ไม่มีกระเป๋า สวมกางเกงวอร์มขายาว (ชนิดผ้ายืดเท่านั้น) ไม่อนุญาตให้สวมนาฬิกาหรือเครื่องประดับใดๆ และห้ามสวมรองเท้าและถุงเท้าเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด
ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต และบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) ที่ยังไม่หมดอายุ ไปแสดงต่อกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบเพื่อเข้าสอบ หากไม่นำไปแสดงจะไม่สามารถเข้าห้องสอบได้ และต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ดินสอดำ เบอร์ 2 บีขึ้นไป และยางลบ ไปเอง
โดยผู้สมัครสอบทุกคน ต้องศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวอย่างเคร่งครัดด้วย ครับ

Cr. facebook –  Suttipong Juljarern

 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

 

กดตรงนี้

 

 

 ประกาศ ผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562

 

 

เปิดสอบท้องถิ่น 2562 มีตำแหน่งข้าราชการว่างอีกกว่า 8,529  อัตรา (รายะเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ประกาศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562
error: Content is protected !!