โรงพยาบาลหลายจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงานจ้าง หลายอัตรา หลายจังหวัด

รายละเอียดจังหวัดที่เปิดรับสมัคร

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
1. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
3 . นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-11 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  นครสวรรค์
1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
2. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4-17 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลชัยภูมิ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
5. นักโภชนาการ 1 อัตรา
6. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
7. นักรังสีการแพทย์  1 อัตรา
8. พยาบาลวิชาชีพ  3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี
1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-17 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
1.พยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา
2.นักรังสีการแพทย์ 4 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
5.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
6.พนักงานธุรการ 1 อัตรา
7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
8.พนักงานเปล 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว จังหวัดเลย
1. เภสัชกร 1 อัตรา
2. พยาบาลวิชาชีพ 7 อัตรา
3. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
4. นักจิตวิทยา 1 อัตรา
5. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
6. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
7. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
8. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
9. นายช่างโยธา 1 อัตรา
10. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
11. พนักงานประจำตึก 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-17 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลตรัง พนักงานราชการ
1. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
2. นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา
3. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลยโสธร ลูกจ้างชั่วคราว 
1. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 5 อัตรา
3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 5 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 10-18 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลอ่างทอง พนักงานราชการ
นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 14-21 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่
1. พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา
2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 อัตรา
3. พนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
4. นายช่างฝีมือทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 8300 บาท
5. พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา เงินเดือน 7590 บาท

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย พนักงานราชการ 
1. วิศวกรโยธา 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลอุดรธานี
พนักงานธุรการ 5 อัตรา
โรงพยาบาลอุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 11 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

โรงพยาบาลอุดรธานี  พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 13 อัตรา 
1. ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา
3. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
5. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 2 อัตรา
7. ตำแหน่งนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 อัตรา
8. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
9. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 14 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลเชียงคำ พนักงานราชการ  พะเยา
1.นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 4-10 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เชียงราย
1. พนักงานคอมพิวเตอร์ (ชั้น 4) 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยพยาบาล 1 อัตรา
3. พนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา
4. พนักงานพัสดุ (ชั้น1) 1 อัตรา
5. พนักงานสูทกรรม 1 อัตรา
6. ช่างถ่ายภาพ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 3-11 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  พนักงานราชการ
1. ช่างภาพการแพทย์ 1 อัตรา
2. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
3. นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
4. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
5. วิศวกรโยธา 1 อัตรา
6. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
7. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
8. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลพิจิตร 
1. เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 11-17 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลบ้านโป่ง พนักงานราชการ 5 อัตรา
1. วิศวกรโยธา 1 อัตรา
2. วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา
3. นายช่างเทคนิค 2 อัตรา
4. นักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 13-21 มิถุนายน 2562

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

ดูรายละเอียดของแต่ล่ะจังหวัดเข้าไปอ่าน

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์  นครสวรรค์
โรงพยาบาลชัยภูมิ
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ สุราษฎร์ธานี
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์ ลูกจ้างชั่วคราว จังหวัดเลย 
โรงพยาบาลตรัง
โรงพยาบาลยโสธร ลูกจ้างชั่วคราว 
โรงพยาบาลอ่างทอง พนักงานราชการ 
โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย พนักงานราชการ 
โรงพยาบาลอุดรธานี
โรงพยาบาลเชียงคำ พนักงานราชการ  พะเยา
โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เชียงราย
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์  พนักงานราชการ
โรงพยาบาลพิจิตร 
โรงพยาบาลบ้านโป่ง ราชบุรี

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!