ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 มิถุนายน 2562

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อเข้ารับ

การคัดเลือกเป็นพนักงานธนาคาร สังกัด สำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการระบบงานคุณภาพ 10  ประจำสำนักพัฒนาระบบคุณภาพและกระบวนการ
  • จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้ชำนาญการระบบงานคุณภาพ 10 รับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาโครงสร้างและแนวทางการขับเคลื่อนระบบ บริหารจัดการคุณภาพของธนาคาร

ให้คำปรึกษา แนะนำ ส่งเสริมการนำแนวทางการบริหารจัดการที่ดี (Business Excellence Framework) โดยใช้เครื่องมือการประเมินคุณภาพองค์กร และการนำกรอบการบริหารจัดการ คุณภาพ (Quality Management Framework) มาใช้ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานของ ส่วนงานต่าง ๆ ภายในธนาคาร ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยอาศัยประสบการณ์ และความชำนาญ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อธนาคาร

ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร

สามารถสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.joptopgun.com หรือ ฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบ คลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส. http://www.irecruitbaac.com (ผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติจะต้องเปลี่ยนแปลงหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” เป็นตeแหน่งผู้ชำนาญการระบบงานคุณภาพ 10 เท่านั้น ส่วนผู้ที่ฝากประวัติใหม่ การบันทึก “สายงานที่สนใจ” ให้เลือกตำแหน่งที่ท่านมีคุณสมบัติข้างต้นเพียงตำแหน่งเดียว) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น วันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารกำหนดให้มีการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 มิถุนายน 2562

ส่วนผู้ที่ฝากข้อมูลประวัติ ในคลังข้อมูลผู้สมัคร ธ.ก.ส. ธนาคารจะพิจารณาข้อมูลจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ คุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8334-6

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ที่มา https://www.baac.or.th/th/content-job.php

รายละเอียดคุณสมบัติ

 

 

 

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

error: Content is protected !!