Latest:
งานราชการ หางานราชการ ล่าสุด หางาน รัฐวิสาหกิจ ล่าสุด  สมัครงาน ราชการ 2566
งาน ราชการงานรัฐวิสาหกิจงานราชการงานราชการทั่วประเทศราชการสมัคร งาน ราชการสมัครงานรัฐวิสาหกิจล่าสุดหา งาน ราชการหางานป.ตรีหางานป.ตรี ทุกสาขาหางานปวสหางานพนักงานราชการหางานภาคเหนือหางานรัฐวิสาหกิจหางานราชการหางานราชการ ไม่ต้องผ่าน ภาค ก ของ กพ

สำนักงานสรรพากรจังหวัด เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสรรพากรจังหวัด เปิดรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี ทุกสาขา

รายละเอียดการเปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1 อัตรา  จังหวัดนนทบุรี 
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่นนทบุรี 1 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 มิถุนายน 2562

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง 1 อัตรา จังหวัดแพร่ 
อัตราเงินเดือน: 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง  ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัครให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่แพร่ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2562

ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง รับสมัครคนพิการเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด สำนักงานสรรพากรภาค 6 

ชื่อตำแหน่ง : พนักงานภาษีสรรพากร (คนพิการ)
อัตราเงินเดือน : 11,280-13,800 บาท
ประเภท : บริการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : – ปวช.
– ปวท.
– ปวส.
– อนุปริญญา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโบคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการบันทึกข้อมูลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน ปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

จังหวัดนนทบุรี

http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/jortor/42895/non300562.pdf

จังหวัดแพร่

สรรพากรพื้นที่แพร่ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 1 อัตรา

Posted by สรรพากร พื้นที่แพร่ on Tuesday, May 21, 2019

พนักงานภาษีสรรพากร (คนพิการ) 

https://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/jortor/52400/pak6_230562.pdf

 

 

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

error: Content is protected !!