สำนักงานขนส่งจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ หลายจังหวัด หลายอัตรา

รายละเอียดการเปิดรับสมัครและจังหวัด

สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 12 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,500 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวช.
ตั้งแต่วันที่ 11-18 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
1. เจ้าหน้าที่ตรวจจับความเร็ว 2 อัตรา เงินเดือน: 10,500 บาท  (ปวช.)  หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า (เพศชาย)
2. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ GPS 1 อัตรา เงินเดือน: 12,080 บาท  (ปวส.)  หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
ตั้งแต่วันที่ 11-19 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม
เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา (ปวช.) เพศชาย
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 12-28 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย
เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา (ปวช.) เพศชาย
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 10-18 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดแพร่
เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา (ปวช.)
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์
เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา (ปวช.)  เพศชาย
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา (ปวช.)
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 11-18 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา
เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา (ปวช.)
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
ตั้งแต่วันที่ 10-16 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ 12 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ไม่ต่ำกว่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (เพศชาย)
ตั้งแต่วันที่ 12-16 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ตั้งแต่วันที่ 16-18 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  (เพศชาย)
ตั้งแต่วันที่ 16-20 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ GPS 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 12080 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิ ปวส. หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
ตั้งแต่วันที่ 11-18 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิ ปวช. หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า
ตั้งแต่วันที่ 16-20 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า (เพศชาย)
ตั้งแต่วันที่ 11-18 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (เพศชาย)
ตั้งแต่วันที่ 16-18 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าหรือสูงกว่า
ตั้งแต่วันที่ 12-20 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (เพศชาย)
ตั้งแต่วันที่ 10-19 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: วุฒิ ไม่ต่ำกว่า ปวช. (เพศชาย)
ตั้งแต่วันที่ 10-20 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน 
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:  (ปวช.)
ตั้งแต่วันที่ 10-18 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ (เพศชาย)
ตั้งแต่วันที่ 12-18 กันยายน 2562

สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ขนส่ง 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 10,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ (เพศชาย)
ตั้งแต่วันที่ 16-20 กันยายน 2562

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง จังหวัดที่เปิดรับ กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

จังหวัดตรัง
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดแพร่
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพังงา
จังหวัดกระบี่
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จังหวัดพะเยา
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดน่าน 
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดชลบุรี

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่


ทางทวิตเตอร์ได้ที่

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!