เทศบาลตำบลดอยฮาง เชียงราย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19 – 28 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลตำบลดอยฮาง เชี

Read more

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 18 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 19 เมษายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการพัฒนาชุมชน เปิ

Read more

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 มีนาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สถาบันบริการตรวจสอบค

Read more

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 -16 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจัง

Read more

มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 2 อัตรา 12 – 30 มีนาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

มณฑลทหารบกที่ 38 ค่า

Read more

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 เชียงใหม่ เปิดรับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 8 อัตรา เปิดรับสมัคร 12 – 16 มีนาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานทางหลวงชนบทท

Read more

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง เปิดรับสมัคร วันที่ 15 – 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนราชประชานุเค

Read more

ศสพ.จังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นคนงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 27 อัตรา เปิดรับสมัคร 19 – 23 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒน

Read more

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานอัตราจ้าง จำนวน 10 อัตรา เปิดรับสมัคร 5 – 23 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิ

Read more

อบต.ฝายแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 – 16 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบต.ฝายแก้ว เปิดรับส

Read more
error: Content is protected !!