สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 53 อัตรา เปิดรับสมัคร 25 มิถุนายน – 17 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 86 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานการปฏิรูปที่

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อผลิตครูพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 2,244 อัตรา เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่ 19 -25 พฤษภาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการกา

Read more

โรงเรียนนาหมื่น รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา วันที่ 2 – 8 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนนาหมื่น รับส

Read more

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ รับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร 7 – 11 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานป้องกันควบคุ

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 6 อัตรา เปิดรับสมัคร 30 เมษายน – 6 พฤษาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 17 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมการป

Read more

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 6 อัตราเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more

กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน จำนวน 70 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 24-27 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการเงินทหารบก เปิ

Read more

สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เปิดสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 67 อัตรา สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 9 เมษายน 2561 – 9 พฤษภาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สํานักงานปลัดกระทรวง

Read more
error: Content is protected !!