สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 72 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2562

ตำแหน่งการเปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง   วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ทางวิศวกรรมโยธาทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล  ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวะควบคุมสาขาโยธาตามที่กฎหมายกำหนด
2.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า

ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 11,500-12,650 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการเงินและการธนาคารหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ตำแหน่ง   นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 51 อัตรา
เงินเดือน 1,500-12,650 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณนวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ตำแหน่ง   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 11 อัตรา
เงินเดือน 1,500-12,650 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
ได้รับประกาศนียบัตรชาชีพชั้นสูงหรือคุณนวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา  สาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ตลอด24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ เว็บ https://alro.thaijobjob.com/

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

 

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!