บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (egco group) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรีหลายสาขา หลายอัตรา

เอ็กโก กรุ๊ป ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรบุคคลว่าเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนขององค์กร จึงใส่ใจพัฒนางานบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การสรรหาบุคคล พัฒนาพนักงาน กำหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการอย่างเหมาะสม ส่งเสริม และสนับสนุนให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานอย่างมีส่วนร่วม เพื่อ “ความสุข” ทั้งกายและใจของพนักงาน อันนำไปสู่ผลการทำงานที่มีประสิทธิภาพก่อเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่กิจกรรมภายในองค์กร

2.เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล

3.เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์

4.เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

5.เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

6.เจ้าหน้าที่งานกำกับดูแล

7.เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์

8.เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

9.เจ้าหน้าที่กฎหมาย

10.เจ้าหน้าที่บัญชี

11.เจ้าหน้าที่บริหารเงินอาวุโส

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

สมัครได้ที่นี้

https://www.egco.com/th/egco-opportunity

คุณสมบัติและรายละเอียดงาน

เจ้าหน้าที่กิจกรรมภายในองค์กร
Job Descriptions:

Designs and administers proactive programs, procedures and plans related to employee relations activities to support employee engagement
Responsible and get work with Committee to implement all Employee Activity program to achieve per plan
Plan and control the area responsiveness spending with the budget
Assists management in the development of solutions through cultural and process perspective organizational development
Coach and develop subordinates to ensure their well-equipped knowledge, skills and ability to perform the assigned tasks
Other assignments

เจ้าหน้าที่ติดตามและประเมินผล
Job Descriptions:

Support all information for developing process of Corporate KPI and Target Setting
Support to cooperate with relevant parties in monitoring progress of action plan and Corporate KPI regularly
Provide all related information for analyzing of business research
Prepare all related reports about performance monitoring to management with comprehensive information
Provide support and cooperate with relevant internal and external parties on the issues concerning with corporate performance in various aspects including prepare the information for sustainable development report
Support VP-Performance Monitoring to gather the information for DJSI questionnaire
Qualification:

เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์
Job Description

Coordinate within all EGCO Group and external plus nearby community, government agencies, individuals and other related agencies.
Participate all support activities and the promotion in education, religion, tradition and community culture plus nearby school, government agencies around the project.
Join community activities, coordinate, gather, and analyze of database activity within the area.
Create and draft the project or community relations activities for submission to approve by supervisors.
Make a database for community, information, community relation networks for build up the collaboration.
Join the committee to monitor in implementation of environmental action plan to get some feedback from the community.

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร
Job Descriptions:

News and PR writing

Write contents for all press materials i.e. press/photo release, article, advertorial etc. and distribute them to the press to promote the company’s movements
Prepare information and speeches for executives in case of press interview or crisis communication
Monitor and analyze daily news clippings (Newspaper, Online media platforms, etc.) to find out concerns and expectations of the company’s stakeholders
Monitor media coverage and prepare monthly report
Media relations management

Build and maintain good relationships with key media to maximize positive publicity and strengthen corporate brand image and a good relationship with stakeholders based on business plan
Organize and manage PR events including press conference, press trip, thanks press
Plan and execute media buying and sponsorship
Corporate information/Content management

Manage contents and maintain updated corporate information on the company’s official website (www.egco.com)
Prepare briefs, write contents, and supervise the production of publicity materials i.e.annual report, company exhibition or VDO presentation
Act as a central intelligence who collects, sorts, manages, and provides corporate facts and information and updates
Involve and support internal communication tasks and corporate activities as assigned

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
Job Descriptions:

Prepare and support the evidence, data and other documents that related to environment part for supporting all environmental work supporting responsible projects.
Understand the power plant’s emission, problem, present conditions, progress, status and solution from power plant and basic environmental scope.
Coordinate and support other departments/consultant/government in detailed specifications and other required environmental information to fulfill projects implementation and solve solution.
Review the environmental report such as Environmental impact assessments (EIA), Initial environmental examination (IEE) or other related report and permits.
Manage your responsibilities job.

เจ้าหน้าที่งานกำกับดูแล
Job Descriptions :
Study and update regulations of SET, SEC, Public Company Limited Act and related rules & regulations of the MOC
Maintain and update the compliance database for efficient searching and retrieving
Assist the VP-Compliance in drafting reports and information to be disclosed to the public
Coordinate and facilitate the shareholders’ meetings
Ensure that the shareholders’ meeting and Board meetings of EGCO and Group companies are conducted in compliance with the governing laws and regulations including the good corporate governance practices
Study and report new concerns on the governance issues
Facilitate the directors to apply for their working permits and visa
Assist the SVP and VP-Compliance in providing the secretarial services to the Good Corporate Governance Committee

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์
Job Descriptions :
Perform all tasks to follow the assignment
Assist in coordinating with Subsidiaries/Joint Venture in EGCO Group about performance management of operating asset
Support to collect all information for reviewing in budget and KPI of each Subsidiaries/Joint Venture
Provide management report and evaluate in performance of Subsidiaries/Joint Venture
Prepare all information, presentation and analysis as required
Perform all tasks in supporting of required works

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
Job Descriptions :
To conduct the analysis, perform / develop the financial model and prepare the related documents for the responsible projects.
To assist the development of feasibility study and investment proposal.
To assist to administer all issues related to technical, commercial, contractual and/or financial aspects of the responsible projects.
To prepare / develop management report/status report for the project development activities of the responsible projects.

เจ้าหน้าที่กฎหมาย
Job Descriptions :
Assist to provide consultation and recommendation of all legal matters by giving opinions regard to international or local legal aspects and/or commercial aspects
Analyze and identify legal risks to be incurred
Assist to provide consultation and recommendation of tax issues of EGCO and subsidiaries to be duly complied with Revenue Code of Thailand or Double Taxation Agreement
Comment and draft of Memorandum of Understandings (MOU), Joint Development Agreement, Shareholder Agreement, Power Purchase Agreement (PPA), EPC Contracts, Fuel Guarantee Agreement etc.
Comment of all necessary agreements e.g. Loan Agreement, Land and Machinery Mortgage Agreement, Assignment of Project Documents

เจ้าหน้าที่บัญชี
Job Descriptions :

• Handle day-to-day accounting and tax transactions
• Perform month-end closing
• Prepare financial statements and management reports
• Provide annual budget and long term projection

เจ้าหน้าที่บริหารเงินอาวุโส
Job Descriptions :
Manage cash flow and liquidity of EGCO and responsible subsidiaries including the working capital
Manage, and review all receiving and payment of EGCO and responsible subsidiaries, including petty cash under management Agreement
Update the investment situation and propose to SVP for excess cash including foreign exchange transaction

 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
อาคารเอ็กโก 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0 2998 5000
โทรสาร 0 2998 5999
E-mail: [email protected]

 

[/read_more]

 

 

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

error: Content is protected !!