การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ปริญญาตรี ทุกสาขา 13- 27 พฤษภาคม 2562

รายละเอียดตำแหน่ง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้าง

ตำแหน่ง พนักงานบริหารงานทั่วไป แผนกงานสัมพันธ์ กองประซาสัมพันธ์ สำนักผู้ว่าการ

โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราซบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน รัฐวิสาหกิจ และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

  • สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้
  • อายุ’ไม่ตํ่ากว่า 18  ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเริ่มเปิดรับสมัคร
  • มีความสามารถในการจัดทำโครงการ/กิจกรรม
  • มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
  • มีความ!รอบตัวเกี่ยวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
  • ผู้สมัครเพศซายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือมีหลักฐานที่แสดงว่าไม่ต้องเข้ารับ ราซการทหาร (สด.8 หรอ สด.43 )
  • ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี

การสมัคร

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เ็ต ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ตลอด 24 ขั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

ตำแหน่งอื่นๆดูได้ที่ http://www.exat.co.th/

 

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

error: Content is protected !!