ธ.ก.ส เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานหลายอัตรา ป.ตรี หลายสาขาวิชา(รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

รายละเอียดตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้

 1. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา

ที่ ก.พ. รับรอง และในใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) หรือปริญญาบัตรระบุว่าเป็น สาขาวิชา/ วิชาเอก /โปรแกรมวิชา/แขนงวิชาตามที่ธนาคารกำหนด  (ตามตารางสาขาวิชาด้านล่าง)

 1. ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ภาค ก ของสำนักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิ

การศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่า

 1. ต้องมีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และใบอนุญาตขับรถยนต์ (ที่ยังไม่หมดอายุ)

หากท่านใดมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 – ข้อ 4 และสนใจที่จะเข้าร่วมงานกับ ธ.ก.ส.ตำแหน่งพนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4 ขอให้ฝากประวัติตนเองได้ที่คลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. (www.irecruitbaac.com) สายงานที่สนใจโปรดเลือก “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4” สำหรับผู้ที่ได้ฝากประวัติส่วนตัวไว้กับ ธ.ก.ส.แล้ว โปรดเข้าไปแก้ไข สายงานที่สนใจ แล้วเลือกเป็น “พนักงานพัฒนาธุรกิจ ระดับ 4”  ทั้งนี้ เมื่อธนาคารมีอัตราว่างจะนำข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณา และจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

 • การเกษตร
 • เศรษฐศาสตร์
 • การเงิน/การธนาคาร
 • บัญชี
 • การตลาด
 • บริหารธุรกิจ
 • รัฐศาสตร์
 • กฎหมาย
 • สังคมศาสตร์
 • คอมพิวเตอร์

 

กดเพื่อดูรายละเอียดและที่มาการเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

Cr. http://www.irecruitbaac.com/Login.htm?mode=index

 

 

 

[/read_more]

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

error: Content is protected !!