สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี และ ป.โท ทุกสาขาวิชา เงินเดือน สูงสุด 21000 บาท

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 18000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัย
2.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จัดทำข้อมูล และสรุปความสำคัญได้อย่างเร่งด่วน
3.ร่วมคิดริเริ่มและศึกษาแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.จัดทำแผนงานและโครงการวิจัย
5.ประสานงานด้านวิชาการกับนักวิจัยหรือผู้เกี่ยวข้อง
6.ติดตาม ประเมินผลโครงการ และจัดทำรายงาน
7.ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office
8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน : 21000 บาท
ประเภท : บริหารทั่วไป
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาโท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในทุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ในทุกสาขาวิชา
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1.ดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัย
2.ศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล จัดทำข้อมูล และสรุปความสำคัญได้อย่างเร่งด่วน
3.ร่วมคิดริเริ่มและศึกษาแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
4.จัดทำแผนงานและโครงการวิจัย และพัฒนาข้อเสนอการวิจัย
5.ประสานงานด้านวิชาการกับนักวิจัยหรือผู้เกี่ยวข้อง
6.ติดตาม ประเมินผลโครงการ และจัดทำรายงาน
7.ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการวิเคราะห์ประมวลผล
8.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัคร : วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

 

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
[read_more id=”1″ more=” กดตรงนี้ ” less=”ปิด”]

 

 

 

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!